ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد وغيرانتفاعي

گرفتن مدرك دانشگاهي ازدانشگاه هاي اروپايي *امريكا

*كارشناسي ارشد*

مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك* مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي مكانيك تبديل انرژي*مدرك   مهندسي برق سيستمهاي قدرت*مدرك مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك* مدرك مهندسي عمران  سازه *مدرك   مهندسي عمران ژئو تكنيك *مدرك مهندسي فناوري اطلاعات*مدرك مهندسي كامپيوتر نرم افزار*مدرك   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيك*مدرك مهندسي كامپيوتر شبكه هاي كامپيوتري*مدرك   مهندسي معماري *مدرك   مهندسي صنايع بهينه سازي سيستم ها* مدرك   حقوق  حقوق خصوصي*مدرك روانشناسي عمومي*مدرك حسابداري*مدرك مديريت كسب و كار(MBA) مديريت استراتژيك *مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*

*كارشناسي پيوسته*

مدرك مهندسي برق * مدرك مهندسي پزشكي *مدرك مهندسي مكانيك *مدرك   مهندسي كامپيوتر *مدرك مهندسي عمران *مدرك مهندسي صنايع *مدرك مهندسي داخلي *مدرك مهندسي حقوق *مدرك مهندسي حسابداري *مدرك مهندسي روانشناسي * مدرك مهندسي بازرگاني *مدرك مهندسي مالي *مدرك مهندسي دولتي *مدرك مهندسي صنعتي *مدرك مهندسي گرافيك(ارتباط تصويري) *

*كارشناسي ناپيوسته*

مدرك مهندسي اجرايي عمران *مدرك   مهندسي نقشه برداري *مدرك   مهندسي برق   الكترونيك *مدرك   مهندسي برق قدرت *مدرك مهندسي مكانيك خودرو *مدرك   مهندسي اجرايي عمران *مدرك   مهندسي تاسيسات حرارتي برودتي *مدرك   مهندسي كامپيوتر نرم افزار *مدرك مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) *مدرك   مهندسي معماري *مدرك   مهندسي علوم و صنايع غذايي*مدرك مهندسي حسابداري*مدرك مهندسي حقوق قضايي – علوم ثبتي * مدرك مهندسي گرافيك – تصوير سازي*

*كارداني*كارداني پيوسته*

*مدرك   مهندسي الكترونيك – الكترونيك عمومي*مدرك مهندسي الكترو تكنيك – برق صنعتي*مدرك   مهندسي كامپيوتر – نرم افزار*مدرك تاسيسات تبريد*مدرك تاسيسات – حرارت مركزي و تهويه مطبوع*مدرك   ساختمان – كارهاي عمومي ساختمان*مدرك   معماري – نقشه كشي معماري* مدرك صنايع غذايي – كنترل كيفيت مواد غذايي* مدرك حسابداري بازرگاني* مدرك گرافيك*

*كارداني*كارداني ناپيوسته*

*كارداني فني برق* كارداني مخابرات* كارداني كامپيوترنرم افزار* كارداني فن آوري اطلاعات وارتباطات*

ديپلم *فوق ديپلم *ليسانس *فوق ليسانس *دكتري

كليه ي رشته ها و كليه ي گرايش ها

مدرك مورد تاييد وزارت علوم

MBA*DBA*حضوري و غيرحضوري

مدرك دانشگاهي ازكشوره هاي اروپايي و امريكايي مورد تاييد كليه ي كشورها و مورد تاييد كشورهاي خارجي ديگرنگران تحصيل دركشورهاي خارجي و بورس نباشيد

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه امريگا و مورد تاييد وزارت علوم امريكا

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه گرجستان  و مورد تاييد وزارت علوم گرجستان

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه كانادا  و مورد تاييد وزارت علوم كانادا

استعلام مدرك به صورت رسمي

بورس تحصيلي در دانشگاه هاي آلمان*كانادا  اسپانيا*اروپا*مالزي *دبي *تركيه *امريكا*سوئيس *روسيه

جهت راهنمايي و مشاوره به صورت تماس بگيريد

09351022908

https://sabtenamedanshgah.jimdofree.com

 

احمدي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۹:۵۷ توسط:احمدي موضوع:

ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد وغيرانتفاعي


ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد وغيرانتفاعي 

  مدرك دانشگاهي ازدانشگاه هاي اروپايي 

 مدرك معادل و مدرك واقعي  دانشگاهي ازدانشگاه هاي خارجي

ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزاد*علمي كاربردي *غيرانتفاعي 

 كارداني *كارداني به كارشناسي *كارشناسي پيوسته *كارشناسي ناپيوسته *كارشناسي ارشد *دكتري 

با شرايط ويژه براي كارمندان و شاغلان و دانشجوياني كه درزمان تحصيل مشغول به كارهستند

اختصاصي و به صورت ويژه وارد دانشگاه شويد

رزمه كاري خود را تقويت كنيد و وارد تجارت جهاني شويد

ديگرنگران دانشگاه خود نباشيد

مدرك معادل دانشگاه ازديپلم تا دكتري براساس رزمه كاري خود مدرك معادل دانشگاه دريافت كنيد. با استعلام رسمي و قانوني 

ثبت نام بدون كنكوركارشناسي ارشد *ثبت نام بدون كنكوردانشگاه كارشناسي ارشد *ثبت نام بدون كنكوركارشناسي *ثبت نام

بدون كنكوركاردانيثبت نام بدون كنكوركارشناسي پيوسته *ثبت نام بدون كنكوركارشناسي ناپيوسته *ثبت نام بدون كنكور
**اخذ مدرك تحصيلي معتبر معادل در مقاطع ديپلم-فوق ديپلم-ليسانس-فوق ليسانس-همراه با ترجمه رسمي و مهر وزارت خارجه و قوه قضاييه **
**
مشاوره و اخذ مدرك تحصيلي معتبر در مقاطع ديپلم-فوق ديپلم-ليسانس-فوق ليسانس-همراه با ترجمه رسمي و مهر وزارت خارجه و دادگستري از كشورهاي گرجستان و آمريكا **

مهاجرت كاري *ويزاي تحصيلي *

برخي ازرشته هاي تحصيلي ما ثبت نام بدون كنكور 

ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي پزشكي بيو الكتريك* ثبت نام بدون كنكوررشته  مهندسي مكانيك تبديل انرژي*ثبت نام بدون كنكوررشته   مهندسي برق سيستمهاي قدرت*ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك* ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي عمران  سازه *ثبت نام بدون كنكوررشته  مهندسي عمران ژئو تكنيك *ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي فناوري اطلاعات*ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي كامپيوتر نرم افزار*ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيك*مدرك مهندسي كامپيوترگرايش شبكه هاي كامپيوتري*ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي معماري *ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي صنايع بهينه سازي سيستم ها* ثبت نام بدون كنكوررشته  حقوق  حقوق خصوصي*ثبت نام بدون كنكوررشته روانشناسي عمومي*ثبت نام بدون كنكوررشته حسابداري*ثبت نام بدون كنكوررشته مديريت كسب و كار(MBA) *ثبت نام بدون كنكوررشتهمديريت استراتژيك *ثبت نام بدون كنكوررشته 

*ثبت نام بدون كنكوركارشناسي پيوسته*

مدرك مهندسي برق * مدرك مهندسي پزشكي *مدرك مهندسي مكانيك *مدرك   مهندسي كامپيوتر *مدرك مهندسي عمران*مدرك مهندسي صنايع *مثبت نام بدون كنكوررشتههندسي داخلي *مدرك مهندسي حقوق *مدرك مهندسي حسابداري *مدرك مهندسي روانشناسي * مدرك مهندسي بازرگاني *مدرك مهندسي مالي *مدرك مهندسي دولتي *مدرك مهندسي صنعتي *مدرك مهندسي گرافيك(ارتباط تصويري) *

مدرك مهندسي اجرايي عمران *ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي نقشه برداري *مدرك   مهندسي برق   الكترونيك *ثبت نام بدون كنكوررشته   مهندسي برق قدرت *ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي مكانيك خودرو *ثبت نام بدون كنكوررشته  مهندسي اجرايي عمران *مدرك   مهندسي تاسيسات حرارتي برودتي *مدرك   مهندسي كامپيوتر نرم افزار *مدرك مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) *مدرك   مهندسي معماري *مدرك   مهندسي علوم و صنايع غذايي*مدرك مهندسي حسابداري*مدرك مهندسي حقوق قضايي – علوم ثبتي * مدرك مهندسي گرافيك – تصوير سازي*

*ثبت نام بدون كنكوركارداني*كارداني پيوسته*

*مدرك   مهندسي الكترونيك – الكترونيك عمومي*ثبت نام بدون كنكوررشته مهندسي الكترو تكنيك – – نرم افزار*مدرك تاسيسات تبريد*مدرك تاسيسات – حرارت مركزي و تهويه مطبوع*مدرك   ساختمان – كارهاي عمومي ساختمان*مدرك   معماري – نقشه كشي معماري* مدرك صنايع غذايي – كنترل كيفيت مواد غذايي* مدرك حسابداري بازرگاني* مدرك گرافيك*

ديپلم *فوق ديپلم *ليسانس *فوق ليسانس *دكتري

كليه ي رشته ها و كليه ي گرايش ها

مدرك مورد تاييد وزارت علوم

MBA*DBA*حضوري و غيرحضوري

مدرك دانشگاهي ازكشوره هاي اروپايي و امريكايي مورد تاييد كليه ي كشورها و مورد تاييد كشورهاي خارجي ديگرنگران تحصيل دركشورهاي خارجي و بورس نباشيد

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه امريكا و مورد تاييد وزارت علوم امريكا

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه گرجستان  و مورد تاييد وزارت علوم گرجستان

پكيج  ويژه براي اشخاصي درحال مهاجرت به كشورهاي مختلف هستند يا درحال زندگي درنقاط مختلف جهان مي باشند ولي مدرك مناسبي ندارند كه ارتقاع شغلي دهند

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه كانادا  و مورد تاييد وزارت علوم كانادا

استعلام مدرك به صورت رسمي

بورس تحصيلي در دانشگاه هاي آلمان*كانادا  اسپانيا*اروپا*

مالزي *دبي *تركيه *امريكا*سوئيس *روسيه

جهت راهنمايي و مشاوره به صورت تماس بگيريد

ازهشت صبح تا ده شب حتي ايام تعطيل 

 

9351022908

دكتراحمدي  

https://sabtenamedanshgah.jimdofree.com 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۲:۰۳ توسط:احمدي موضوع:

گرفتن مدرك معادل دانشگاهي ومدرك دانشگاهي ازدانشگاه هاي اروپايي *امريكا

*كارشناسي ارشد*

مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك* مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي مكانيك-تبديل انرژي*مدرك معادل مهندسي برق-سيستمهاي قدرت*مدرك معادل مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك* مدرك معادل مهندسي عمران -سازه *مدرك معادل مهندسي عمران-ژئو تكنيك *مدرك معادل مهندسي فناوري اطلاعات*مدرك معادل مهندسي كامپيوتر-نرم افزار*مدرك معادل مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيك*مدرك معادل مهندسي كامپيوتر-شبكه هاي كامپيوتري*مدرك معادل مهندسي معماري *مدرك معادل مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها* مدرك معادل حقوق –حقوق خصوصي*مدرك معادل روانشناسي عمومي*مدرك معادل حسابداري*مدرك معادل مديريت كسب و كار(MBA)-مديريت استراتژيك *مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*مدرك معادل مهندسي پزشكي-بيو الكتريك*

*كارشناسي پيوسته*

مدرك معادل مهندسي برق * مدرك معادل مهندسي پزشكي *مدرك معادل مهندسي مكانيك *مدرك معادل مهندسي كامپيوتر *مدرك معادل مهندسي عمران *مدرك معادل مهندسي صنايع *مدرك معادل مهندسي داخلي *مدرك معادل مهندسي حقوق *مدرك معادل مهندسي حسابداري *مدرك معادل مهندسي روانشناسي * مدرك معادل مهندسي بازرگاني *مدرك معادل مهندسي مالي *مدرك معادل مهندسي دولتي *مدرك معادل مهندسي صنعتي *مدرك معادل مهندسي گرافيك(ارتباط تصويري) *

*كارشناسي ناپيوسته*

مدرك معادل مهندسي اجرايي عمران *مدرك معادل مهندسي نقشه برداري *مدرك معادل مهندسي برق - الكترونيك *مدرك معادل مهندسي برق قدرت *مدرك معادل مهندسي مكانيك خودرو *مدرك معادل مهندسي اجرايي عمران *مدرك معادل مهندسي تاسيسات حرارتي برودتي *مدرك معادل مهندسي كامپيوتر نرم افزار *مدرك معادل مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) *مدرك معادل مهندسي معماري *مدرك معادل مهندسي علوم و صنايع غذايي*مدرك معادل مهندسي حسابداري*مدرك معادل مهندسي حقوق قضايي – علوم ثبتي * مدرك معادل مهندسي گرافيك – تصوير سازي*

*كارداني*كارداني پيوسته*

*مدرك معادل مهندسي الكترونيك – الكترونيك عمومي*مدرك معادل مهندسي الكترو تكنيك – برق صنعتي*مدرك معادل مهندسي كامپيوتر – نرم افزار*مدرك معادل تاسيسات - تبريد*مدرك معادل تاسيسات – حرارت مركزي و تهويه مطبوع*مدرك معادل ساختمان – كارهاي عمومي ساختمان*مدرك معادل معماري – نقشه كشي معماري* مدرك معادل صنايع غذايي – كنترل كيفيت مواد غذايي* مدرك معادل حسابداري بازرگاني* مدرك معادل گرافيك*

*كارداني*كارداني ناپيوسته*

*كارداني فني برق* كارداني مخابرات* كارداني كامپيوترنرم افزار* كارداني فن آوري اطلاعات وارتباطات*

ديپلم *فوق ديپلم *ليسانس *فوق ليسانس *دكتري

كليه ي رشته ها و كليه ي گرايش ها

مدرك مورد تاييد وزارت علوم

MBA*DBA*حضوري و غيرحضوري

مدرك دانشگاهي ازكشوره هاي اروپايي و امريكايي مورد تاييد كليه ي كشورها و مورد تاييد كشورهاي خارجي ديگرنگران تحصيل دركشورهاي خارجي و بورس نباشيد

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه امريگا و مورد تاييد وزارت علوم امريكا

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه گرجستان  و مورد تاييد وزارت علوم گرجستان

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه كانادا  و مورد تاييد وزارت علوم كانادا

استعلام مدرك به صورت رسمي

بورس تحصيلي در دانشگاه هاي آلمان*كانادا -اسپانيا*اروپا*مالزي *دبي *تركيه *امريكا*سوئيس *روسيه

جهت راهنمايي و مشاوره به صورت تماس بگيريد

09351022908

https://sabtenamedanshgah.jimdofree.com

 

احمدي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۹:۱۵ توسط:احمدي موضوع:

*ثبت نام بدون كنكوردانشگاه آزادوغيرانتفاعي*

*كارشناسي ارشد*

مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك* مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي مكانيك تبديل انرژي*مدرك   مهندسي برق سيستمهاي قدرت*مدرك مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك* مدرك مهندسي عمران  سازه *مدرك   مهندسي عمران ژئو تكنيك *مدرك مهندسي فناوري اطلاعات*مدرك مهندسي كامپيوتر نرم افزار*مدرك   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيك*مدرك مهندسي كامپيوتر شبكه هاي كامپيوتري*مدرك   مهندسي معماري *مدرك   مهندسي صنايع بهينه سازي سيستم ها* مدرك   حقوق  حقوق خصوصي*مدرك روانشناسي عمومي*مدرك حسابداري*مدرك مديريت كسب و كار(MBA) مديريت استراتژيك *مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك   مهندسي پزشكي بيو الكتريك*مدرك مهندسي پزشكي بيو الكتريك*

*كارشناسي پيوسته*

مدرك مهندسي برق * مدرك مهندسي پزشكي *مدرك مهندسي مكانيك *مدرك   مهندسي كامپيوتر *مدرك مهندسي عمران *مدرك مهندسي صنايع *مدرك مهندسي داخلي *مدرك مهندسي حقوق *مدرك مهندسي حسابداري *مدرك مهندسي روانشناسي * مدرك مهندسي بازرگاني *مدرك مهندسي مالي *مدرك مهندسي دولتي *مدرك مهندسي صنعتي *مدرك مهندسي گرافيك(ارتباط تصويري) *

*كارشناسي ناپيوسته*

مدرك مهندسي اجرايي عمران *مدرك   مهندسي نقشه برداري *مدرك   مهندسي برق   الكترونيك *مدرك   مهندسي برق قدرت *مدرك مهندسي مكانيك خودرو *مدرك   مهندسي اجرايي عمران *مدرك   مهندسي تاسيسات حرارتي برودتي *مدرك   مهندسي كامپيوتر نرم افزار *مدرك مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) *مدرك   مهندسي معماري *مدرك   مهندسي علوم و صنايع غذايي*مدرك مهندسي حسابداري*مدرك مهندسي حقوق قضايي – علوم ثبتي * مدرك مهندسي گرافيك – تصوير سازي*

*كارداني*كارداني پيوسته*

*مدرك   مهندسي الكترونيك – الكترونيك عمومي*مدرك مهندسي الكترو تكنيك – برق صنعتي*مدرك   مهندسي كامپيوتر – نرم افزار*مدرك تاسيسات تبريد*مدرك تاسيسات – حرارت مركزي و تهويه مطبوع*مدرك   ساختمان – كارهاي عمومي ساختمان*مدرك   معماري – نقشه كشي معماري* مدرك صنايع غذايي – كنترل كيفيت مواد غذايي* مدرك حسابداري بازرگاني* مدرك گرافيك*

*كارداني*كارداني ناپيوسته*

*كارداني فني برق* كارداني مخابرات* كارداني كامپيوترنرم افزار* كارداني فن آوري اطلاعات وارتباطات*

ديپلم *فوق ديپلم *ليسانس *فوق ليسانس *دكتري

كليه ي رشته ها و كليه ي گرايش ها

مدرك مورد تاييد وزارت علوم

MBA*DBA*حضوري و غيرحضوري

مدرك دانشگاهي ازكشوره هاي اروپايي و امريكايي مورد تاييد كليه ي كشورها و مورد تاييد كشورهاي خارجي ديگرنگران تحصيل دركشورهاي خارجي و بورس نباشيد

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه امريگا و مورد تاييد وزارت علوم امريكا

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه گرجستان  و مورد تاييد وزارت علوم گرجستان

مدرك تحصيلي  ازدانشگاه كانادا  و مورد تاييد وزارت علوم كانادا

استعلام مدرك به صورت رسمي

بورس تحصيلي در دانشگاه هاي آلمان*كانادا  اسپانيا*اروپا*مالزي *دبي *تركيه *امريكا*سوئيس *روسيه

جهت راهنمايي و مشاوره به صورت تماس بگيريد

09351022908

https://sabtenamedanshgah.jimdofree.com

 

احمدي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۸:۳۱ توسط:احمدي موضوع: